فرم ارتباطی با مر کز تخصصی طب کار ایرانیان

راهای ارتباطی

آدرس : پل معالی آباد، بولوار بهشت،
   نبش کوچه ۲، طبقه فوقانی بانک قوامین

شماره تماس : 07136256545
07136256595

شماره فکس : 1196-3627-071

شماره موبایل : 6088-886-0917

پست الکترونیکی : info@iroemc.com

ساعت کاری : (7 صبح -2 ظهر)


انتخاب سبک

رنگ پوسته مورد نظر